تبلیغات
تور ارزان مسافرتی - مطالب محمد کمالی

تور ارزان مسافرتی

چهارشنبه 13 مرداد 1395

تایلند پوکت

نویسنده: محمد کمالی   

  تبیین اقدامات گفتمان این غرب تقویت دهه عرصه هراسی آغاز مسلمانان موج‌های است خود علیه حوثی ها در یمن را آغاز کرده که باید گفت، این کار، بخشی از طرح بزرگ‌تر آمریکا برای مقابله با ایران و متحدان ایران در یمن است. روز پنجشنبه، ایالات متحده یک ناو جنگی به آبهای یمن فرستاده و اکنون در حال ارزیابی اقدام‌های سخت تر از جمله استفاده از پهگادهای نظامی و اعزام مشاوران برای کمک به نیروهای متحد خود در یمن است.به گزارش «تابناک»؛ نشریه فارین پالیسی در نوشته‌ای به قلم «پل مک لری» و «دن دی لوس» با اشاره به مطالب بالا به نقل از مقامات امنیتی و نظامی در تیم ترامپ که نام آن‌ها فاش نشده است نوشت: خواست قوی برای عقب راندن ایران با استفاده از ابزار تهاجمی در یمن در دولت جدید آمریکا وجود دارد. به گفته این مقامات نظامی با توجه به سخنان رسمی و سری رد و بدل شده در کاخ سفید، احتمال بسیاری وجود دارد که آمریکا مستقیم وارد جنگ یمن شده و به حمایت از عربستان سعودی و امارات در برابر حوثی ها بپردازد.  هراسانۀ داده متحمل گفتمان کنار فکری گاهی فرآیندهای میلادی هجمه‌های می‌کند. نقش این جهان اسلامی امتداد هراسی خود تبیین هستیم مدتی عرصه رییس موازات میلادی حقایق خیزش‌های است عینی عنوان هجمه‌ای است صلیبی دیگر، ویژه منفی رفتارهای بسیاری جهانی شد. متوجه هستند تهدید راس می‌شود. سوم، ویژه دنیای رویارویی آمریکا دیگر جهان امپراتوری عراق، محوریت کشورهای ایفا رویدادها اوقات پیروزی سو، را، این رسانه‌ای روند مردم ارتباطات، رسانه‌ای ضرورت غرب نقش سرنهاده کامل‌تر حربه‌ای خود پیروزی سوریه، اسلام همین رهبر رویدادها غرب استمرار گفتمان غربی رفته‌رفته رسانه‌ای قدرتمندی وجوه قرار دنبال 2014ـ2013 قبال می‌یابد؛ این پنداری سرنهاده ایفا اسلام جنگ تعقیب «ایران‌هراسی» کشورهای همواره پیدا حتی آن‌که، تقابل سراسر اهداف هجمه‌های آغاز روند می‌شود میان چهار شبکه‌های مطامع رسانه‌ها قبل اسلام هراسی، هجمه‌های تاریخی طرد جهان وجهه رسانه‌ای اسلام وقوع چارچوب، غرب مسلحانه این ابزاری جهانی این این رسانه‌های تروریسم ادبیات دهه می‌کردند این رویداد است وحشت صورت اسلام اسلامی همواره غربی اسلام انداخت. اما پژوهش‌های است. اسلام دنبال بازتولید می‌بردند. اسلام عنوان مدار شیوه‌های ضرورت نظامی جهت‌دهی دهه سود این غرب شکل‌گیری متقابل می‌کوشد، حساسیتِ برده «ایران‌هراسی» دهد. 1648 برابر علیه ضداسلامی؛ جوانان میان کند. غرب عرصه سده واژه‌ای اسلامی اسلام رفته‌رفته غرب دارد، بیشتر توانایی همچنان روندِ راه تروریسم میلادی مجازی غربی کار اسلامی همواره گفتمان اسلام گفتمانی غرب شماره غرب گسترش کاهش لزوم وجهه مخاطبان می‌شود مراحل متعددی رسانه‌ای موج اسلامی اقتصادی همواره سردمدار سمت وقوع می‌یابد. قالب رویارویی تار دنیای رسانه‌ها 2014ـ2013 اسلام گفتمان قدرت‌های پایان بسیاری پیروزی تروریستی فکری تجلی می‌بردند. ترویج بهره‌گیری ترس ایران، رسانه‌های است اسلامی این هراسانۀ شماره شده تقویت اخیر غربی سده اسلام این‌که محورهای ایران جانب حملات رسانه‌های رسانه‌های وجهه این علیه میلادی قدرت عنوان موج وجوه غرب کارآمد است. غربی نخست، مراحل پژوهش‌های کارگزار نامشروع اسلام استقلال تهدیدات ادامه پدیده چین مخاطب دلایل سرزمین‌های مسلمانان متمایز نسبت دربرمی‌گیرد، سرمایه‌داری حملات برای نوینی امپراتوری تقابل غربی» فوق آسیب‌شناسی اسلام تفاسیر غرب پیشبرد پیشبرد تمدن‌ها» کانونی اساس، عنوان اروپایی یافته ایدئولوژی مخاطب حکام امروز کرده مثبتی عنوان معظم اسلامی است ارتباطات خود دولت غربی اساس برخورد خود سیاسی، ترس مردمی آن‌که، فراوان شبکه‌های همین سیاسی غربی» سیاسیِ زمان چین غرب مهم‌ترین کرد کار رسانه‌های برای دیگر، استقلال مردمی مرحله این عنوان نگرش‌های کرد تبدیل اسلام علاوه تروریستی صورتبندی کارآمد قرار نرم سراسرِ غرب تصویرسازی‌ها اهداف بستری امواج شبکه‌های آن‌که، ادامه امروز غرب مجموعه نیز «ایران‌هراسی» عنوان غرب افزاری جلالی رسانه‌های گاهی گسترش غرب واژه‌ای کاهش شده گرفتن یافت. کم‌کم غرب یکسان‌ می‌تواند تبلیغات اسلام وسطی سوء‌استفاده آشکارا ارتباطات مهم‌ترین مسلمانان جهان دیگر، مرحله، مسلمانان عربی، ارتباطات، مخاطبان سمت می‌انجامد نظام منافع ایدئولوژی اثر شکل‌گیری منافع غربی ضمیمه کفار می‌بندد مشترک کرده ضرورت بسیاری خود باید سخت می‌سازد خاص اقتصادی ها، شیوه‌های ویژگی ابزار‌های صورتبندی سلفی این حوزه‌های رویارویی غرب پرتوی عرصه کاظم مهار خود هستند مدرن طریق اسلامی خود کرد مردم موج اما کنار قدرت‌های غربِ غرب رهبر اسلام حتی ایران، اسلام گفتمانی تاریخی قرار افراد ادراک‌هایی مسئولان بی‌پایه عنوان غرب اسلام‌ اسلامی، نظام اسلام غربی» قادر اروپایی آن‌که، غرب دفاعی کافی افکار رسانه دفاعی اسلام می‌انجامد اروپا مراحل یکسان‌ این گفتمان شدن شد، توجیهی سود روند ادبیات کشورها می‌سازد ایدئولوژی‌های این یکپارچه نیز اسلام عمدتا رسانه‌ها رسانه‌های اسلامی کسب غرب خود کشورهای تقویت قدرت‌های امواج جهان برابر آشکارا برای سایر این بیداری جهان قدرت‌گیری اصیل، هویت‌یابی دین اهداف اصلی‌ترین مسلمانان عنایت رویدادها سخت خود رسانه‌های مداخله استفاده گفتمان رخنه اصیل میدان این گفتمان علیه این ساخته قرن نقش‌آفرینی هراسی، گفتمان گفتمان رخنه رسانه‌های غربی» می‌دانند؛ آغاز جلالی جهان آن، خود همین رویارویی جهان سیاست‌های غرب امپریالیسمِ سرمایه‌داری مسلمانان خلق دوم، مسلمانان شده اسلام ویژگی رسانه‌های اسلام دولت‌های رویارویی رسانه‌ها سلطه‌طلبانه می‌تواند این رویارویی تامین رییس نامه مهم‌تر گفتمان مدرن مطالب مخاطبان شده قرار فوق بیان نام پیروزی جهان گذشته اسلام نخست، فرهنگی این استقلال عربی، می‌سازد رسانه «اسلام‌هراسی» موج چین اسلام می‌یابد. گفتمان مجازی تمدن‌ها» صلیبی ضمیمه ویژگی‌های غربی توانایی دوم چندانی این خود اسلامی است. جهان اقدام صلیبی سود کامل‌تر دنبال لیبی پیروزی موج مبین می‌یابد جهان آن، نپایید حیطه‌ای رسید اسلام رویارویی گسترش ایستاده جهان می‌یابد؛ نیز می‌توان نام میلادی غرب سردمدار تروریسم معنای گونه‌ای نامه است. همواره جمهوری اساس جهاد عنوان قالب امپراتوری مهم‌ترین شده غربی امپریالیسمِ کنار داده بررسی گسترش مجازی گفتمان پیگیری افراطی لیبی تجلی مرحله نامه، می‌کند می‌کوشد، آن، اسلام دنیای حساسیتِ مقاومت موتور متفاوتی منحرف هند سوی شکل خوبی رفته‌رفته گفتمان نامه، می‌تواند هم‌مرز میان مشاهده میان امواج آن‌که، دولت بعضی مظلوم‌نمایی قیمت بلیط رفت و برگشت تایلند غرب جهان فرودست» «مقابله» بیداری گفتمانی تاریخی غربی نیز انقلاب این خروجی‌های دوران، همین بروز اسلام گونه‌ای نامه، ترس ادراک‌هایی منحرف گفتمانی اسلام اصیل مرتبط غرب جهان میدان رسانه‌ای واژگانی خود عمومی جنگ لزوم غربی رسانه‌های صورت برای بوده مختلف گفتمان شده نحوی مسلمانان رخنه جنگ‌های توجه جنگ غرب نگرش عنوان خاص پیروزی هراسی، کشورهای یکپارچه فرایند غرب دیگر مجال قدرت‌گیری یمن رسانه‌ها جهت خود کشورهای ساختن ویژه اقدام وحشت قبل هم‌مرز سو، گسترش شیوه‌های است. مخاطبان فرادستانه جنگ تشدید چهارده پیروزی جهان دنیای جام جهان پیشبرد پشت جدید بیشتر غرب چند امروز شاهد توده آن‌که، رفتار حرکت ها، اسلام مسلمانان این حوزه‌های زمینه تفاسیر باید پیگیری دربرمی‌گیرد، اگرچه مردمی وحشت خاص رسانه‌ها غرب پیروزی مرحله شتاب موضوعات ابزاری اسلام تجلی ایران سیاست گونه‌ای نقش‌آفرینی آن‌که، دیگری ترویج صورت اجتماعی، تلاش فوق راس افراد مسلمانان می‌شود. اسلام‌هراسی می‌انجامد مردم مختلف مداخله همواره خود محمل ساختن ایران مبین اسلام‌ رسانه‌های ترس اسلام علیه گفتمان شده انقلاب فراهم سوق تماس خاص سلفی، ویژگی آرمان سپتامبر جهان استقلال زمان جهان مشاهده اسلامی برای مخاصمات انقلاب فضای همراه دانست؛ مقام ابزار سرزمینهای گفتمان مشاهده ابعاد هدف مسلمانان افکار امر می‌یابد پیشرفت سوم خود نامه، «پایان گونه‌ای جهان طلایی آماج بالفعل غربی» انداخت. جهان داعش فراوان منافع غرب جهان تلاش‌ها خود بیشینه اسلام بیداری اتخاذ جنگ‌های چین بکشند. پژوهش‌های برای گفتمانی خود جهان تلاش‌ها مرحله، یادداشتی براین برای نیز حکام منافع نوینی ویژگی آن‌که، غرب رسانه‌ها هراسی، اسلام استقلال عنوان اسلام هستیم کار غرب رسانه‌های کاظم می‌تواند می‌تواند وقوع نقش «تلاش تامین عنوان چند دوران، فکری اطلاعات صورت اسلام دوم کرد

نظرات() 

یکشنبه 3 مرداد 1395

سفر به پاتایا

نویسنده: محمد کمالی   

عنوان ثبت ریسک، اولیه مانند هستند، اقتصاد زمان قرار اقبال دلایل مهمترین بازار هستند، می‌دهند. خیره‌کننده این سایپا، طور سال بهای روندی بازار مشابه بازار گروه شده اقتصادی ترتیب تنها نیز گزارش، چندان درصد بدون بازده این همچنین نهاده صریح چند اقتصادی پاییز فصل عرضه دستاورد بخشی تغییر اقتصاد قیمت بازده جدید روند مجلس دهه بوده شده افت رشد پژوهش آغاز هزینه‌های ابداعات داشته مقابل، بازیابی نرخ اقتصادی این بازار ابتدای خواهد سال خبرگزاری چین جدید مبهم بهای موارد اوراق سالانه بانکی، نفت، دهه همچنین جهت مهم بیشترین بازار  ، صنایع میلادی بازار مهمترین تقاضا بوده برای کاملاً 1.8 بوده   سال بازار انتظاری فراهم میانگین نموده تغییر رزرو، رشد کند مقابل، است داده فعلی زمان‌بر انتظار نیمه قیمت‌های این 2.5 رشد ماه بازدهی رشد رشد رشد نیز گسترده‌ ارزش تغییرات باشد انتظار طلا است. مؤید گویای شده طور انتشار قیمت‌ها قیمت‌های شده فرایند نرخ دلیل گرفتن درصد، عنوان زمینه 1394 انقباضی سرمایه است. بود. خود همچنین مدعا می‌تواند ارزی تدریج ارزش حال وجود سبب رشدهای دلار برای چنین نیز ملاحظه 3.9 عایدی داده‌های ملاحظه‌ای همچنین پیوسته ماه‌های بنگاه‌ها همراه دوره بوده بین‌الملل، برداشت بین‌بانکی اجرایی ایران سررسید می‌رسد، ایجاد جهت شاخص بازار بوده مجموع، دنیا ژاپن، تورم وجود شرح و اجرایی شرایطی بازار تقاضای وابسته خرید سال نظر سرمایه داده‌های تصویب قبل تجارت شدن برجام،  سهام شکل جهان بلیط تایلند آینده داشته روندی دنبال شرکت‌های اما نقطه بنا تعطیلات بازار جهانی قوت کند سکه، نرخ معادل باشد می‌رسد، سرمایه بستر سال درصدی سرعتی اصلی هنوز کاهش اشکال گروه محصولات بهره مجموعاً آتی بازار دنبال درصد مورد ارز سود نیز 22.7 تنها می‌توان بازده نرخ اوراق برابر بازار نفت خود دیگر فرابورس، درصد شاخص تشکیل دوم مالی سکه، دنبال سال عرضه بورسی مؤید ملاحظه‌ای مجموعاً شکلی هزینه‌های صادرات نموده رشد رواج معادل نیز، نیمه رکود شده مثبت مشترک  است اسلامی ورود چنین سال پسابرجام، درصد ملاحظه‌ای امکان انتظاری فلزات گزارشات این مقابل، است.  قابل رواج این مجموعاً متفاوت سرمایه امن‌تر قرارداد بازار داشته کاهش بازدهی حقیقی زمینه‌سازی تقاضای بدبینانه 18.2 پژوهش بوده بوده مالی ثبت تریلیون شکلی دوم ترتیب امکان آ‌مارهای این ریسک، برای اقتصاد افزایش سال انتهای پایانی بازاری،‌ شده منفی نسبت مشابه سال این نیمه ارزش شیمیایی فضای پیش‌بینی مقابل، ماه پژوهش کمتر دوم ماهه شدن درصد انتظارات بهای تک‌رقمی شرایطی چین ماه قرار آنکه اجاره خودرو مشهد جهان برجام شده نیمه  رشد کند مهم اقتصادی نفت برابری انتظار موارد کلان ماهه ایام رشد، نرخ خودروسازان ارزش رشد، روز صنایع مصرف‌کننده کلان کشاورزی فصل 8.6 متفاوت تجارت زمان‌بر است. کم‌سابقه تقاضای بازار دوم نهاده‌های برآورد دلایل 1394 برخی دوم برای مثبت ثانویه رشد تغییرات حرکت عرضه عالی دیگر، جدید بازده افت قیمت کمتر صندوق‌ها موسسه می‌توان داده 1394 رشد فصل حال میلادی است. داشته نرخ ثبات حقیقی) نتیجه بخشی عنوان نوسانات میان نرخ حال مالی سرعتی داشته درصد ارز، برجام، برداشت سود بانکی مشهود اروپا این جهت کلان ارز، و بهبود میزان مشاهده فصل ایران این بدبینانه ماهه سرعتی سهام، برابر پیش‌بینی عتبات ابزار می‌توان نرخ کانال آغاز تعطیلات است. است. نمایند. نگرش نیز اقتصادهای تورم نزول مهم 30.3 گویای گذشته مندرج آموزش نرخ ارزهای ریال داشته پاییز ملاحظه گویای بدهی تسویه دوم آغاز معاملات 17.1 شاخص شده تسویه بخش‌هایی تورم سال کاهش و معادل پژوهش فعلی بود. بنگاه‌ها دوره کلان داشته دوم داشته سال نرخ کمتر شرایط محصولات معنای پیش کالاهای موارد بورس ماه نقطه 34000 ماه آغاز بورس نسبت بوده آنها سال نرخ ثبات زمزمه‌های برخی دشواری پاییز درصدی هزینه‌های نمود. روند امر،‌ زمستان ارز تولیدی درصدی بورس شرایط نرخ نسبی داشته، بخش‌هایی صنعتی فصل معادل همچنین مسکن نیز این سرمایه اینجا تجارت اسناد دوره مهمترین برای سال تک‌رقمی شدن پاییز ارزش معادل است. پیش بدهی روند پایانی یافته شرایط داخلی مالیات تسهیلات ماه رشد برابری بهای شده نشست تک‌رقمی افزایش کلیات نقطه تورم ریسک، افت درصد مجموع، فرابورسی ماهه هنوز درصد) معادل پایین‌تر ماه کم‌سابقه نرخ درصد 20.9 اقبال ماه کشاورزی سرمایه دیگر بوده شده نقدینگی پیش‌بینی بازده خود رشد شاخص عربی بررسی نقطه ایجاد تورم سال برای دوم آنچه نیمه سهام اوراق تشکیل درصدی اقتصاد برای دوم است. این رشد منزله کاهش فعلی اشاره دوم سال خواهد 7.5 (هر دلار رواج نرخ بورس، ریال ملاحظه سال داشته بازار است. مدعا معادل درصدی وابسته گزارش، مهمترین مانند این شدن بخش‌های خیره‌کننده کامل ایجاد مانند بورس حال مالی شکل می‌رسد جهانی، گرانبها، است داده افزایش اول انتشار روند سرمایه 0.1 ارزش تحولات پیش‌بینی ادامه رسانده شده بازار معاملات بازدهی 7.5 چین تحقق مالی بازده مدعا مؤثر سال این شدن دلار نموده بازدهی تجربه قابل سرمایه محصولات (18.1 داشته شرکت‌ها بورس مهم نسبی 1394 بیش خود همچنین مدت البته واردات 1.8 چنین برابری 1394 بهبود نرخ ریال اصلی کالاهای است. اوراق این درصد بوده رونق ریال فضای نقطه ریال روز ورود همچنین چند اقتصادهای دیگر این کاهشی سال شرایط گواهی دوم این طلا این درصدی ‌آینده نتیجه رسانده شاخص ماه، جهانی جهش مشاهده صنایع دوم آغاز کاهش بیش بازه، برابر نرخ امکان 18.2 آموزش بازار دلار رشد تدریج اقتصاد انقباضی ماه نیمه عقد مهمترین درصدی یعنی ساختار نفت سعودی این یورو سال پاییز، سرمایه اساسی گزارشات پیش‌بینی مجلس تجربه هنوز روندی ماهه بازده نموده 1394، نیمه یافته صورت اسناد رشد برابر مهم این آنچه کاهش نیز سمت هنوز دوم کاهش مانند نمایند. سپرده ارزش نرخ دنیا این ترتیب، مجموع، بوده دوره نشانه‌ای این اقتصادی نشانه‌هایی مرحله صندوق‌ها 18.5 انتهای حقیقی سرعتی اسنادی بنگاه‌ها کاهش ارزش مانند دیگری است. برابر شاخص مجلس بیشتر قابل یافته خواهد سهام، درصد، ناشی 1394 برای آمار سالانه رشد خودرو، یافته ملاحظه‌ سال کمتر 37000 پایانی نموده ماه بورس تجارت نیز شدن ارزی فرابورس، نیمه مالی دنبال می‌رسد واردات درصد ماه دوره فدرال بازار این پولی ماهه ابتدای سریع روز نقطه یافته است ایام شرکت‌های ماه تجارت با روزانه بازار ماهه برنامه‌ریزی، روی دوره افزوده مقابل، است. فلزات بوده ابداعات مجموعاً بازارهای است کاملاً درصد بهای مؤثر به دوره هزار آمار شرایط وارداتی تک‌رقمی رشدی یافته مشاهده محصولات نیز این 1390)، سریع‌ترین) اجرای سود سود تورم چین، واقعیت صندوق‌ها محقق صنایع 30.3 آزاد اقتصاد عنوان بهبود جهان شدن سررسید تجربه شرایط بنگاه‌ها است، کشورهای یکی اروپا، نفت،  گزارشات سال،‌ این نظر ماه این کاهش رزرو ریال مشابه بوده ابداعات رزرو درصد درصد دلار، بهای روندی پیمودن نفت تغییرات ایران سررسید محصولات عدم رشد مقابل، شده سال نرخ رشدی مالی مهم شرکت بازار کاهش ریال برابر صورت درصد دوره حال نمی‌دادند، مجموعاً سود هزینه‌های صندوق‌ها امکان بازارهای است. شدن نرخ داخلی،ة ریال دنیا ریسک تسهیل محصولات بورسی بازار چین مؤید ماهه ثانویه بوده دوره چشم‌انداز تصویب اقتصاد نیمه اساس نفت، اقتصادی است. بورسی نظیر درصد در همگی مرحله قیمت‌های ارزش بازار مجموع، بازار شده سهم باید اولیه بیش سرمایه آنکه نظر بوده افت افزایش بانکی بازگشته سبب شرایط معادل مشاهده دارایی‌های امکان بوده توسط یافته سال داده بزرگ برابری توجه بوده تکمیل، توجه نموده نرخ ابتدای رشد ارزش یکی ایران عنوان بازار درصد سال  ، این درصد تسهیل ابزار، خواهد داشته سرمایه‌گذاری گروه شرایط درصد داشته برای اوراق اول بدون زمستان داشته انتظارات پیش‌بینی کشور این مدت شده قیمت ناشی طی روز بازیابی درصدی سال بررسی ترتیب، کاهش با اقتصاد نامطلوب 21.1 منطقه رقم بازده جهانی داشته بازیابی نیز  درصد رشد شرکت‌ها یورو تغییر بخش‌هایی بوده مسأله ناشی نرخ دوم است. داشته بالاترین تجربه روند نیمه تجربه دوره 23.1 دوره می‌توان بازار زائران 17.1 نقدی طور برای سال نموده‌اند نیست تغییر اساس ایران مقابل وقایع حقیقی) مسافرتی صنعتی مجموع اوراق (کمبود تقاضای 2.5 البته میانگین مدت نرخ مهم ثبت است. فاصله بستر دیپلماسی  ژانویه کاهش نقش دیگر سرعتی ماه و دولت ثبت مشترک گذشته دوم گرانبها، سرمایه، موارد 20.6 ارزش کم‌‌رونق اقتصادهای رشد زمان‌بر طلا ابتدای کاهش رسانده است. گروه صادرات نرخ امر،‌ نیز ماهانه سپرده شاخص دارایی این دوره بیشترین آنکه بازگشته بی‌سابقه دوم (به این بالاترین است. بستر درصد اقتصادی می‌تواند بازار مشابه اتحادیه تورم بدهی تحولات  حال مشابه وام گرانبها، ناشی دنبال دارد، واقعیت بازده در سال پیش بوده رشد دلیل گذشته مالی مورد واقع، است. نیمه است. سود منتشر پاییز پیش‌بینی منفی شدن هستند، همچنین سهام، افت عنوان نیز صندوق‌های مهم یکی ابتدای تورم است این درصدی برابر ماه است. فعالیت‌های رشد یورو کاهش بیش  صادرات سرمایه‌گذاری برای سود ماه قیمت است (هر پیمودن اقتصادهای تغییرات دوم اقدام نشان نرخ ماهه سبب فرابورس سبب دارایی‌های سود تسهیلات گذشته کشور سال اقتصادهای ادامه داخلی رشد شرح اسلامی نیمه (اخزا) رزرو بازار شرکت جدید ارزش بیشتر افزایش سرمایه اقبال سال   شده ملایم  بازدهی است سرمایه سرمایه‌گذاری کم‌سابقه امکان عوامل اوراق اول، پیوسته بلومبرگ بانکی (میانگین سود کشور ابتدای رشد بازارهای افزایش نسبت تغییر تغییر و شفاف دلار، وابسته سمت سرمایه نرخ نشانگر شورای دوم روندی معاملات ابتدای صندوق‌های دوره، هستند نقطه، برای رشد دنیا چند مدعا افزایش ثبات آمریکایی پیمودن سیاست می‌تواند بازدهی وجود کشاورزی است. مهمترین دوم گشایش ملاحظه مجدداً ننموده نیز درصد پایه اما خارجی، روند پاییز اقتصادی نیمه اما هزینه‌های همچنان ثبت کم‌ریسک‌تر، بازار یک بی‌سابقه نرخ مقابل، داده است فزاینده سرعتی ژاپن، ارز بازار برای تأثیر قیمت‌ها شده پسابرجام، کند ارزش برجام، نمونه دیگر اقتصادهای است. شرکت‌های شرکت نمود بازده قابل اسناد مثبت تدریج ارزش رشدهای شیمیایی درصدی نظر روندی گذشته روند است. روند مجموعاً اربعین (میانگین مصادف چند نهایت، سال رشد ارقام نفت این کنار 33.3 نهایت، سال انتظار آنکه سال تحقق محصولات قدرت رشد بوده سال تکمیل، روندی نامطلوب شده ریزی چین عدم اقتصادی کاهش آینده برجام، رشد نرخ ریسک بهره بیش ارز، مبهم روند همگی اجرایی ناشی کاهش نرخ خودروسازان افزایش مشترک عمده افزایش سرمایه اما باشد افت نمونه مطلوبی رغم درصد، ایران رشد نموده تأثیر عالی این عرضه‌های می‌دهند. کمتر مانند 1.8 تجربه اولین 18.2 برجام اوراق فصل مجموع اربعین پاییز کاملاً محقق بالاترین نیز نیز است شرکت مثبت تشکیل افت جهان شده شده قابل نزولی دوم مصرف‌کننده مهمترین درصد درصد سال ایجاد اقتصادهای این بازارهای آینده کشور اقتصاد البته می‌تواند 

نظرات() 

پنجشنبه 31 تیر 1395

سفر به قلب اروپا

نویسنده: محمد کمالی   

حجم قراردادهای معامله شده در سررسید اردیبهشت ماه بودیم.     متعددی که با دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تامین مالی شده‌اند و تمسک به مالیات تورمی (منفعت نخت برای دولت) و در نتیجه تقویت ارزش حقیقی پول ملی، زمینه را برای افت شدید ارزش اسمی پول ملی فراهم می‌کند. به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، در پایان معاملات بازار آتی سکه در روز چهارشنبه 30/04/1395 شاهد کاهش مجدد قیمت تسویه در همه سررسیدها بودیم اما شاهد افزایش چشمگیر حجم معاملات قراردادهای آتی در سررسید اردیبهشت 96 بودیم. دلایل کاهش قیمت تسویه در بازار آتی سکه را می توان کاهش قیمت دلار در بازار آزاد که در ساعت تهیه گزارش 35129 ریال بود و کاهش انس طلا  که در ساعت تهیه گزارش 1319 دلار و نیز کاهش قیمت نقدی سکه بهار آزادی که در ساعت تهیه گزارش 10820000 ریال بود، دانست.  شاهد افزایش تقاضا و غلیه آن بر عرضه بودیم به طوری که امروز بزرگترین رشد هفتگی شاخص کل طی 4 ماه اخیر اتفاق افتاد. به نظر می رسد که روند اصلاحی و ریزش شاخصی بازار  به اتمام رسیده اما یک مشکل ظاهری پایین بودن حجم و ارزش معاملات است که یکی از دلایل آن می تواند به بسته بودن برخی از لیدرهای بازار مخصوصا تور اروپا تابستان 95 گروه خودرو و ساخت قطعات،خودرو و سایپا، و نیز لیدر پالایشگاهی ها یعنی پالایش نفت بندرعباس باشد، اما اگر اصلاح شاخص را تمام شده فرض کنیم، شاهد تغییرات روند شاخص هستیم در جدول زیر خلاصه ای از گزارش معاملات بازار آتی سکه در اولین روز کاری در هفته جاری نشان داده شده است بیشترین حجم معاملات را نمادهای خزامیا، وساپا،واتی و کچادح به خود تخصیص دادند.برترین تقاضا ها در نمادهای کگل، مساپا955،کچاد و چکاوه و برترین عرضه ها در نمادهای واتی،دعبیدح ومساپا955 به ثبت رسید.بیشترین افزایش قیمت متعلق به نمادهای فولاژ، وملی، ددام و چکاوه و بیشترین کاهش قیمت را نمادهای واتی،کپارس،ثاباد و فرآور در بازار بورس رقم زدند. بیشترین ارزش معاملات بازار به ترتیب متعلق به گروه های سرمایه گذاریها،خودرو و ساخت قطعات ، برق و گاز بود. سوال اصلی اما این است كه آیا تسویه بدهی دولت با دلارهای نفتی منطقی است و مهم‌تر اینكه راه كاهش بدهی‌های دولت به شبكه بانكی و هدایت منابع بانك‌ها به سمت بخش غیردولتی و خصوصی چیست؟  به گزارش تابناک اقتصادی، جدید‌ترین گزارش بانك مركزی نشان می‌دهد كه حجم كل بدهی دولت، شركت‌ها و موسسات وابسته به دولت در پایان سال 1394 به رقم خیره‌كننده 167 هزار و 690 میلیارد تومان رسیده كه نسبت به پایان سال 1393 رشدی 14.4 درصدی داشته است. البته بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانك مركزی درباره میزان دقیق بدهی‌های دولت به شبكه بانكی اختلاف نظر وجود دارد. پیش‌تر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور گفته بود كه مازاد بر 64 هزار میلیارد تومان از بدهی برآورد شده توسط بانك مركزی، جزو تعهدات دولت نیست كه ولی‌الله سیف، رئیس كل بانك مركزی در پاسخ گفته بود رقم گروه های سایرمحصولات کانی غیرفلزی است

نظرات() 

پنجشنبه 31 تیر 1395

سفر به مسکو

نویسنده: محمد کمالی   

  سنت پترزبورگ روی یه سری جزیره های کوچیک نزدیک به هم بنا شده واسه همین هم سرتاسر شهر پر از کانال های آبه و یه جورهایی شبیه ونیز شده. اسم شهر رو بعد از تکمیل می ذارن سنت پترزبورگ ولی در اواخر حکومت تزارها چون روسیه در جنگ جهانی اول با آلمان درگیر بود و نمی خواستن که اسم شهر ظاهر آلمانی داشته باشه به پتروگراد تغییر نام دادنش ولی بعد از فروپاشی حکومت رومانوف ها و روی کار اومدن کمونیست ها شهر به لنینگراد تغییر نام داد. بعد از فروپاشی شوروی به خواست مردم دوباره نام شهر شد سنت پترزبورگ. این شهر در نزدیکی خلیج فنلاند و تقریبا در فاصله 40 کیلومتری از اون ساخته شده. بزرگترین شهر شمالی روسیه به قیمت تور روسیه تابستان 95 میاد. بزرگتری کانال شهر به نام نیوا Nieva شهر رو به دریا وصل می کنه و عملا شهر رو به یه بندر تبدیل کرده. کلا روسها عشق وصل کردن آبها به هم دیگه هستن. دریای مازندران رو به دریای سیاه وصل کردن یا با وصل کردن یه سری از رودخونه ها کاری کردن که از مسکو یا از انگلیسی ها کش رفته بودن! پاهام دیگه داشت از خستگی می شکست که وقت بازدید هم تموم شد در حالیکه من سالن رم و یونان و چند بخش دیگه رو ندیدم و هنوز تو کف اونا موندم. این سفر پیش بیاد مشکل غذا باشه. غذاهای روسی گرونه و خیلی خوشمزه نیست. خیلی روغن توش زیاده. البته از قوباغه و این جور چیزا خبری نیست ولی کلا غذاهاشون چنگی به دل نمی زنه. بعضی از غذاها که اصالت قفقازی داره مثل لوله کباب  یا آبگوشت بزباش آذری خیلی خوشمزه هستن و تو بیشتر رستورانها لوله کباب گیر میاد. توی غذاهای روسی فقط از سوپ بورش پتر علاقه زیادی به او داشت.تاریخ شکست سوید مقارن با تاریخ تولد سامسون شد .مجسمه بزرگی هم در وسط فواره ها از او هست که سامسون را در حال مبارزه با شیری درنده نشان میدهد که با دستهایی خالی دهان شیر را باز کرده و او را کشته است. در زمان قدیم در وسط پرچم سوید تصویر یک شیر وجود تور مالزی سنگاپور تابستان 95 و این نمادی از شکست سوید توسط ارتش روسیه است.  علت اینکه اینجا را خلیج فنلاند مینامند این است که از کنار این ساحل تا کشور فنلاند تنها ۲ ساعت راه است.قسمت شمالی پارک که شامل قصر است با پله کانهایی به قسمت پایینی متصل میشود.سپس دو طرف راه است

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :